Anmäl dig

17 juni 14:00 - 15:00

Lärande i civilsamhället

Är det någonting som är speciellt med lärande i ideella föreningar och rörelser? Många skulle svara ja på den frågan. Det finns starka folkbildningsideal och föreställningar om ideella sektorns särart. Men vad skiljer civilsamhälleslärandet från lärande i andra sammanhang?

I denna antologi skriver tretton forskare om frågor som demokratilärande, pedagogiska innovationer, möten över klassgränser och folkhälsa. Bidragen handlar om allt från folkrörelser och studieförbund till idrottsföreningar, lokala medborgarinitiativ, tolfterna och rockband. Utifrån ett antal olika perspektiv undersöks lärprocesser som berör individer, organisationer och hela samhället.

Medverkande i antologin: PG Fahlström, Per Gerrevall, Mats Glemne, Tobias Harding, Marie Hedberg, Niklas Hill, Malin Lindberg, Susanne Linnér, Tobias Malm, Anna Nørholm Lundin, Karin Redelius, Johanna Ringarp och Aron Schoug

Läsa mer om boken på www.trinambai.se


Praktiska detaljer

Seminariet hölls digitalt på Zoom. Du får en länk på mejl. Det är helt gratis att delta.
Anmäl dig

Organized by